Acesta este site-ul oficial al Fichtner Environment SRL.

Drepturile de autor asupra întregului conţinut aparţin Fichtner Environment SRL.

Cei care accesează acest site web au următoarele drepturi:

➢ explorarea conţinutului;

➢ reproducerea, traducerea, utilizarea informaţiilor publicate seva face numai cu indicarea sursei

➢ inserarea în paginile proprii a legăturii către acest site web se va face prin asigurarea deschiderii unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului web Fichtner Environment SRL.

Nu ne asumăm nici o răspundere pentru prejudiciile aduse prin folosirea/nefolosirea oricărei informații publicate pe acest site. Toate informațiile prezente pe site, au un caracter pur informativ, și nu au în niciun caz caracter oficial sau caracter de consultație.


Confidenţialitate

Fichtner Environment SRL îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care face trimitere.

Datele şi informaţiile prezentate în site-ul Fichtner Environment SRL sunt în pur scopuri informative.

Fichtner Environment SRL îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, structura si link-urile din site în orice moment şi fără preaviz.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site web, cu excepţia deţinătorului său legal, precum şi realizarea de link-uri, fără acordul prealabil al Fichtner Environment SRL, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Fichtner Environment SRL să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

Fichtner Environment SRL va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat.

Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate vor fi comunicate pe site-ul Fichtner Environment SRL.