Mediu

În domeniul protecţiei mediului, Fichtner Environment oferă o vastă expertiză în domenii ca:

Managementul mediului:

 • dezvoltare durabilă,
 • sisteme de management al mediului,
 • planificare strategică,
 • evaluarea cadrului instituţional,
 • dezvoltarea capacităţilor şi consolidare instituţională.

Studii de mediu:

 • evaluarea impactului asupra mediului,
 • audit de mediu.

Gestiunea deşeurilor:

 • Planificare şi dezvoltare: planificare strategică, strategii de gestionare a deşeurilor la nivel naţional/regional/local, planificarea investiţiilor, dezvoltarea capacităţilor, consolidare instituţională.
 • Gestionarea deşeurilor: concepte de gestionare a deşeurilor, reducerea cantităţilor de deşeuri, reciclare, tratare mecanico-biologică, depozitare.

Inginerie:

 • colectarea datelor (studii geotehnice şi hidrogeologice, studii topografice),
 • studii de fezabilitate,
 • proiectare conceptuală şi detaliată,
 • supervizarea lucrărilor.