În domeniul Liniilor Electrice Aeriene, Fichtner Environment oferă:
• servicii de proiectare pentru alegerea traseului, amplasarea stâlpilor pe profil, calculul static al stâlpilor şi realizarea desenelor conceptuale.
Aceste lucrări se realizează conform tuturor standardelor internaţionale solicitate de clienţii noştri:
– ASTM, NF, DIN, IEC, ISO – pentru stâlpi
– ASTM, DIN, BS, ISO – pentru antene
– IEC, NESC, BS- pentru linii de înaltă tensiune
– IEC, ASTM – pentru teste
• servicii de consultanţă: studii tehnice, specificaţii tehnice, studii de fezabilitate, programe de testare echipamente, asistenţă tehnică

De asemenea, Fichtner Environment deţine un portofoliu impresionant în ceea ce priveşte:
– Activităţi ştiinţifice
– Cooperare cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
– Activităţi în comitetele IEC din România
– Participări la CIGRE
– Participări la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale.

Activitatea este complet computerizată, prin utilizarea de platforme software moderne şi performante ca:
– PLC-CADD (U.S.A) – pentru proiectarea liniilor
– TOWER (U.S.A)- pentru calculul static al stâlpilor cu zăbrele
– SPOLE (U.S.A) – pentru calculul static al stâlpilor turn
– SAG-SEG (U.S.A)- pentru calculul mecanic al conductoarelor
– MS OFFICE, MS Project şi AUTOCAD.