Fichtner Environment asigură:

• servicii de consultanţă privind organizaţiile şi strategiile: optimizarea proceselor, strategii de dezvoltare, modele organizaţionale

• management de proiect: conducerea proiectelor, managementul riscului, managementul contractelor, evaluarea proiectelor

• managementul infrastructurii: concepte de operare şi întreţinere, managementul activelor, sisteme informaţionale de management, GIS

• servicii de consultanţă şi inginerie în domenii cu relevanţă pentru protecţia mediului

• servicii de consultanţă, proiectare, asistenţa tehnică, în domeniul liniilor electrice aeriene, subterane şi submarine, antenelor de telecomunicaţii, structurilor metalice

Fichtner Environment este furnizor de servicii de consultanţă, în principal pentru instituţii publice (ministere şi autorităţi ale administraţiei locale), furnizori de servicii de utilităţi publice (companii de apă şi apă uzată), dar şi pentru bănci de dezvoltare, întreprinderi industriale şi companii private.

Pentru proiectele din străinătate (Europa, Asia, Africa sau America) clienţii sunt, în principal, operatorii naţionali de transport şi sistem.