Sectorul de apă, apă uzată și infrastructură

Fichtner Environment oferă o gamă largă de servicii specializate în cadrul sectorului de apă şi al infrastructurii aferente:

Consultanţă în planificare şi dezvoltare:

 • planificare strategică,
 • gospodărirea şi conservarea resurselor de apă,
 • inginerie hidraulică,
 • planificarea investiţiilor,
 • dezvoltarea capacităţilor şi consolidare instituţională.

Proiectare pentru sisteme de alimentare cu apă:

 • surse de apă brută,
 • tratarea apei,
 • reţele de alimentare cu apă,
 • magistrale de transport pentru apă.

Proiectare sisteme de apă uzată:

 • sisteme de colectare a apelor uzate,
 • epurarea apelor uzate,
 • managementul apelor uzate industriale,
 • gestionarea nămolului.

Inginerie:

 • colectarea datelor (studii geotehnice şi hidrogeologice, studii topografice),
 • modelare hidraulică,
 • studii de fezabilitate,
 • proiectare conceptuală şi detaliată,
 • supervizare