Sistemul de management al conformității

Respectul reciproc și corectitudinea în relațiile noastre cu partenerii noștri de afaceri reprezintă fundamentul culturii companiei noastre. Prin sistemul nostru de management al conformității (CMS), implementăm în cadrul companiei noastre măsuri adecvate pentru a respecta legislația românească, europeană și internațională, angajamentele voluntare și liniile directoare interne. Consiliul de conducere abordează foarte serios obiectivul conformității și se așteaptă ca acesta să fie văzut și aplicat în întregime de către toți membrii personalului nostru. În opinia noastră, comportamentul în conformitate cu aceste prevederi este o bază vitală pentru protejarea pe termen lung a modelului nostru de afaceri.

La nivel organizațional, procesul de conformitate este încorporat în sistemul nostru integrat de management (IMS) și în practicile și procedurile companiei noastre. Acestea stabilesc hotărârile și procedurile pentru practicile noastre interne și la nivelul organizației noastre. Cel mai înalt nivel executiv al Sistemului de Management al Complianței este Comitetul de Conformitate, în care sunt reprezentați conducerea, persoanele responsabile cu respectarea prevederilor Grupului Fichtner, ofițerii de conformitate și Comitetul de Lucru al Fichtner Group și Fichtner Environment.


Sistemul nostru de valori

Aspirația culturii corporative este documentată și are ca bază Filosofia noastră Corporativă și Codul de Conduită. Susținem acest lucru printr-o Declarație de Conformitate pentru personalul nostru prin care ne asumăm obligația de a respecta și a acționa în mod legal și în conformitate cu normele etice, precum și într-o manieră care este corectă și dincolo de reproșuri.
Acest sistem de valori este obligatoriu pentru membrii personalului nostru și îndeplinește cele mai riguroase standardele necesare în afaceri la nivel național și internațional.