Posturi disponibile în cadrul companiei:

Coordonator proiectare/Inginer proiectant

Condiții pentru aplicare: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență exclusiv în domeniul: instalații în construcții/alimentări cu apă și canalizare/inginerie sanitară și protecția mediului/inginerie hidraulică sau echivalente.

Cerințe:

 • Abilități de utilizare MS Office, precum și cunoașterea unor programe de calcul specializate, în domeniu: Autocad avansat, Urbano Canalis-Hydra, Water/SewerCad;
 • Să dețină cunoștințe de specialitate (alimentări cu apă, canalizări, regularizări de râuri);
 • Capacitatea de a lucra în diferite condiții (sub presiune, conform termenelor date, etc);
 • Disponibilitate la deplasări în afara localității atunci când situația o impune în vederea culegerii de date din teren, participări la faze determinante, predări de amplasament, ședințe de avizare etc.
 • Bună cunoaștere a reglementărilor tehnice și legislative în domeniul proiectării construcțiilor hidrotehnice;
 • Calificarea suplimentară în domeniul managementului de proiecte constituie un avantaj;
 • Aptitudini organizatorice, abilități pentru lucrul în echipă, comunicare;
 • Experiență profesională specifică: minimum 5 -10 ani în coordonarea și proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;
 • Limba engleză nivel mediu-avansat;
 • Permis de conducere, categoria B – avantaj;

Descrierea jobului

Responsabilități:

 • Coordonarea echipelor de proiectare din cadrul proiectelor de alimentare cu apă și canalizare;
 • Monitorizează în timp progresul activităților de proiectare;
 • Coordonează echipa de proiectare și asigură realizarea activităților de proiectare în termenul contractului;
 • Acordarea de consultanță și expertiză tehnică pentru stabilirea soluțiilor tehnice în elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice;
 • Îndruma și controlează activitățile de proiectare/consultanță/studii tehnice, conform politicii stabilite de personalul de conducere;
 • Verifică documentațiile întocmite pentru: Certificate de Urbanism, Studii de Fezabilitate, Avize, Proiecte Tehnice și Autorizații de Construire, de către inginerii proiectanți pe care îi are în subordine;
 • Organizează și conduce activitatea de avizare pe parcurs a documentației tehnice elaborate urmărind identificarea tuturor problemelor legate de activitatea de proiectare și îndeplinirea cerințelor tehnice reglementate în domeniul construcțiilor;
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
 • Participă la întocmirea studiilor de fezabilitate, elaborarea documentațiilor de atribuire pentru servicii și lucrări, activități de modelare hidraulică a sistemelor de apă și apă uzată.
 • Monitorizare și participare la toate fazele proiectului (S.F./ P.T. / D.E./ C.S.), asigurară asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor;
 • Activități cerute de coordonatorul echipei tehnice sau de conducerea firmei, funcție de necesitățile organizaționale/departamentale în limitele de competență ale postului ocupat.

 

Inginer proiectant stații de epurare/stații de tratare a apei

Condiții pentru aplicare: Absolvent al Facultăţii de Hidrotehnică

Cerinţe:

 • Cunoştinţe în proiectarea staţiilor de epurare a apelor uzate; în special dimensionare şi alegere tehnologie de epurare, memorii tehnice de specialitate construcţii, instalaţii etc, fişe tehnice, antemăsurători şi planşe;
 • Cunoştinţe aprofundate în programe de calcul şi desen, cu aplicabilitate la staţiile de epurare;
 • Cunoaşterea tehnologiei staţiei de tratare şi epurare a apei;
 • Cunoaşterea elementelor de proces din cadrul staţiei de tratare şi epurare;
 • Constituie un avantaj cunoaşterea şi a altor programe utilizate în dimensionarea/proiectarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Capacitatea de a lucra în diferite condiţii (sub presiune, conform termenelor date, etc);
 • Disponibilitate la deplasări în afara localității atunci când situația o impune în vederea culegerii de date din teren, participări la faze determinante. Predări de amplasament, ședințe de avizare etc;
 • Experienţă profesională specifică: minim 5 ani în poziţie similară în proiectarea efectivă a staţiilor de epurare la faza PT+DDE+CS, inclusiv asistenţă tehnică pe perioada de execuţie;
 • Limba engleză nivel mediu-avansat;
 • Permis de conducere, categoria B – avantaj;

Descrierea jobului

Responsabilităţi:

 • Culegere date de pe teren/evaluare situaţie existenţa din teren;
 • Elaborarea documentaţiei tehnice pentru întocmirea şi implementarea proiectelor (calcule de proces, caiete de sarcini, memorii justificative pentru înlocuirea tehnologiilor sau echipamentelor, manualele de operare ale instalaţiilor hidrotehnice, filosofii de operare, documentaţia tehnică a echipamentelor etc.), în conformitate cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare;
 • Proiectare instalaţii hidraulice pentru staţii de tratare apă potabilă şi staţii de epurare ape uzate pentru faza de ofertare şi/sau faza de execuţie;
 • Întocmirea ofertelor pentru licitaţii;
 • Solicitare oferte tehnice furnizori echipamente;
 • Elaborare documente necesare documentaţiilor de atribuire în contracte tip FIDIC Galben;
 • Întocmire documentaţii în vederea obţinerii avize de la deţinătorii de utilităţi;
 • Activităţi de proiectare şi de urmărire a modului de implementare a proiectului până la finalizare;
 • Susţinerea proiectelor în faţa verificatorilor de proiecte şi corectarea eventualelor neconcordanţe;
 • Evaluarea costurilor privind implementarea proiectelor. Instruirea personalului operator (al Beneficiarului) privind operarea Staţiei de epurare/tratare;
 • Participarea la punerea în funcţiune a staţiilor de epurare/tratare şi elaborarea rapoartelor de proces;
 • Dispunerea de măsuri pentru remedierea procesului pe perioada de amorsare şi notificarea a defectelor.
 • Alte constructii, instalatii etc, fise tehnice, antemasuratori si planse;
 • Cunostinte aprofundate in programe de calcul si desen, cu aplicabilitate la statiile de epurare;
 • Cunoasterea tehnologiei statiei de tratare si epurare a apei;
 • Cunoasterea elementelor de proces din cadrul statiei de tratare si epurare;
 • Constituie un avantaj cunoasterea si a altor programe utilizate in dimensionarea/proiectarea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare;
 • Capacitatea de a lucra în diferite conditii (sub presiune, conform termenelor date, etc);
 • Disponibilitate la deplasări în afara localității atunci când situația o impune in vederea culegerii de date din teren, participari la faze determinante. predari de amplasament, ședințe de avizare etc;
 • Experienţă profesionala specifica: minim 5 ani in pozitie similara in proiectarea efectiva a statiilor de epurare la faza PT+DDE+CS, inclusiv asistenta tehnica pe perioada de executie;
 • Limba engleza nivel mediu-avansat;
 • Permis de conducere, categoria B – avantaj;

 

Inginer proiectant sisteme apă-canalizare

Candidatul ideal:

Postul presupune activităţi de întocmire documetaţii tehnice, detalii de execuţie, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, devize, antemăsurători în domeniul reţelelor de apă şi canalizare.

Condiţii pentru aplicare: absolvent studii universitare domeniul construcţii hidrotehnice;

Cerinţe:

 • Abilităţi de utilizare MS Office, precum şi cunoaşterea unor programe de calcul specializate, în domeniu: Autocad avansat, Urbano Canalis-Hydra, Water/SewerCad;
 • Să deţină cunoştinţe de specialitate (alimentări cu apă, canalizări, regularizări de râuri);
 • Capacitatea de a lucra în diferite condiţii (sub presiune, conform termenelor date, etc).
 • Disponibilitate la deplasări în afara localității atunci când situația o impune în vederea culegerii de date din teren, participări la faze determinante. Predări de amplasament, ședințe de avizare etc.
 • Experienţă profesională specifică: minimum 5 -10 ani în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi asistentă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 • Limba engleză nivel mediu-avansat;
 • Permis de conducere, categoria B – avantaj;

Descrierea jobului

Responsabilităţi:

 • Culegere date de pe teren/evaluare situaţie existentă din teren;
 • Elaborare documentaţii tehnice pentru toate fazele de proiectare (SF, PT, h, DDe, DTAC) în domeniul reţelelor hidroedilitare (alimentare apă, canalizare, staţii de tratare, staţii de epurare) în conformitate cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare;
 • Realizarea modelărilor/dimensionărilor rețelelor de distribuție a apei potabile, elaborarea memoriilor tehnice, a breviarelor de calcul, a tabelelor de indicatori, a anexelor pentru studiile de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru sistemele de alimentare cu apă/canalizare;
 • Elaborarea documentațiilor de atribuire, proiectelor tehnice și detaliilor de execuție ale contractelor de lucrări propuneri investiții pentru sectorul apă şi ape reziduale
 • Realizarea listelor de cantităţi cu articole din indicatoarele de norme de deviz;
 • Întocmire documentaţii în vederea obţinerii avize de la deţinătorii de utilităţi;
 • Susţinerea proiectelor în faţa verificatorilor de proiecte şi corectarea eventualelor neconcordanţe;
 • Asistentă tehnică în şantier şi urmărirea execuţiei lucrărilor.

 

 

Așteptăm cu nerăbdare să primim CV-ul dumneavoastră!

Fichtner Environment garantează confidențialitatea datelor dvs!

 

Încărcați CV-ul dvs.